Crematie

Na de plechtigheid wordt de kist naar de crematieruimte gebracht. Voordat de kist in de oven wordt geplaatst, worden nog enkele praktische zaken uitgevoerd, zoals het plaatsen van een uniek vuurvast steentje op de kist ter identificatie.

Tijdens de crematie, die ongeveer vijf kwartier duurt, bereikt de oven een temperatuur van circa negenhonderd graden Celsius. Na de crematie wordt de as uit de oven verwijderd. Soms blijft er edelmetaal achter. Dit wordt verzameld en de opbrengst ervan is bestemd voor een goed doel. Het Dr. C.J. Vaillantfonds, vernoemd naar de eerste Nederlander die zich in Nederland liet cremeren, coördineert dit landelijk. 

Krachtens de wet wordt de as vervolgens nog tenminste één maand in het crematorium bewaard. In die maand kunt u een weloverwogen keuze maken ten aanzien van de bestemming van de as. Wat er allemaal mogelijk is met de as, leest u hier. Tarieven vindt u hier.